AM-Koneistus Oy

AM-koneistus Oy:n ja TalousFocuksen yhteistyö alkoi vuonna 2022. AM-koneistus Oy:n toimitusjohtaja ja yrittäjä Arto Hynninen korostaa, että he etsivät tilitoimistolta ennen kaikkea asiakaslähtöisyyttä ja proaktiivisuutta, eli oma-aloitteista ja aktiivista kumppania. TalousFocus on täyttänyt nämä odotukset täydellisesti.

Artoon on tehnyt vaikutuksen koko TalousFocuksen henkilöstön ammattitaito ja proaktiivinen lähestymistapa. "TalousFocuksen kanssa on helppo työskennellä. He ovat aina valmiita auttamaan, kun tarvitsemme apua," hän toteaa. Tämä asiakaslähtöinen ja aktiivinen toimintatapa erottaa TalousFocuksen monista muista tilitoimistoista.

Lisäpalvelut

AM-koneistus Oy hyödyntää kattavasti TalousFocuksen palveluita. Erityisesti yhteistyö osaavan kirjanpitäjän kanssa muun muassa verotukseen liittyvissä asioissa on tuonut merkittäviä säästöjä.

Suositus

Arto suosittelee TalousFocusta muille yrityksille ammattitaidon, asiakaslähtöisyyden ja asiakasläheisyyden vuoksi. Hän korostaa myös, että TalousFocuksen tarjoamat tilitoimistopalvelut ovat laadultaan ja kustannuksiltaan erittäin kilpailukykyisiä.

AM-Koneistus Oy